сглобяеми къщи

НАЧАЛО

за нас

ЗА НАС

Техническа информация

ТЕХНОЛОГИЯ

Структура на сглобяеми къщи

СТРУКТУРА

Сглобяеми къщи

КЪЩИ

Проекти на сглобяеми къщи

ПРОЕКТИ

Цени за сглобяеми къщи

ЦЕНИ

Сглобяеми къщи Галерия

ГАЛЕРИЯ

Контакти със Сглобяеми къщи Кондор

КОНТАКТИ

Обзавеждане по поръчка

ОБЗАВЕЖДАНЕ

модулни къщи
ИЗВЪРШВАНИ ДЕЙНОСТИ
ДИЗАЙН
Ландшавтно проектиране
Интериорен дизаин
ИНСТАЛАЦИИ
Електроинсталация
Водопроводна и канализационна инсталации (ВиК)
Инсталации за СОТ
Интернет
Телефон
Телевизия
ДОГРАМА
ВРАТИ
PVC врати
Алуминиеви врати
Геодезическо заснемане на парцела
Полагане на настилка от ламинираният паркет
Изграждане на покриви
Изграждане на фундамента
АНКЕТА
Бихте ли си построили сглобяема къща?
-да,предпочитам ги пред монолитните
-да,ако имам необходимите средства
-да,като вила за почивка
-не,нямам възможност в момента
-не,предпочитам монолитна
Сглобяеми къщи
ДОКУМЕНТИ
 
Необходимите документи за сключване на договор са:
 
1. Нотариален акт (копие) - Необходимо е да бъде уредена собствеността върху земята, на която ще се строи. Трябва да са извадени всички документи, уреждащи тази собственост - нотариален акт, разделителен протокол или отстъпено право за строеж.
 
2. Скица за недвижим имот от действащ регулационен и кадастрален план - услугата се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида й (експресна, бърза, обикновена). Необходими документи:
 
3. Скица с указан начин на застрояване (виза) - визата е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на Електроразпределение, Водоснабдяване и канализация и др. На нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му имоти и са нанесени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се показателите на застрояване - плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване, максимално допустима височина на сградата.
 
Услугата се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида услуга (експресна, бърза, обикновена). Необходими документи:
 
4. Предварителен договор с електроразпределителното дружество - сключва се предварителен договор за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа.
 
Въз основа на искане за проучване дружеството определя техническите параметри на бъдещото присъединяване: предоставяна мощност, категория по осигуреност на електроснабдяването, ниво на напрежение, брой на фазите в мястото на присъединяването.
 
5. Предварителен договор с ВиК дружеството - сключва се предварителен договор за присъединяване на недвижими имоти и потребители на услуги към водоснабдителните и/или канализационните системи.
 
Дружеството издава изходни данни за проектиране в процеса на предварително проучване и уточняване на техническите условия за присъединяване със сградни водопроводни и/или канализационни отклонения от общите водоснабдителни и/или канализационни мрежи.
 
Посочени са всички налични данни за известните водопроводни и/или канализационни мрежи, трасета, диаметри, материали, от които са изградени, напор и други специфични данни, необходими за проектирането.
 
6. Геодезическо заснемане на парцела - служи за основа на проектирането на сградата. Геодезическото заснемане се извършва на мястото на парцела и е необходима скица на имота, отнема една до две седмици. То съдържа всички теренни и ситуационни елементи в и около конкретния имот - терен, съществуващи сгради и съоръжения, налична инфраструктура и комуникационни връзки. Трябва да получите в писмен и цифров вид геодезичното заснемане с нанесени данни от регулационния план - за определяне на необходимите отстояния, ограничителни линии на застрояване, вертикални котировки и др.
 
1.ДОКУМЕНТИ
2.ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
3.СРОКОВЕ
КОНДОР ЕООД
nestho
Всички права запазени
паничище Пътна помощ Недвижими Имоти Пътна помощ Интернет Реклама Обяви Продажби Пътна помощ Интернет Обяви Интернет Продажби Пътна помощ Пътна помощ
Планински Информационен Портал Паничище Паничище - Сърцето на Рила планина Планински Курорт Паничище Паничище Рила планина България Хотелски Комплекс Паничище Паничище Хотели Хижи Вили Рила планина Паничище Организиран Туризъм Рила планина България Паничище - Оттук започва бизнесът на Рила планина Недвижими Имоти България Сапарева баня Паничище Real Estates In Bulgaria Sapareva Banya Panichishte
селски туризъм Valentino secret Валентино сикрет Златната пещ Обяви Продажби Пътна помощ Интернет Обяви Интернет Продажби Пътна помощ Пътна помощ
Хотел Германея Хотел Планински Езера Паничище Хотел Еделвайс Паничище Планински езера Паничище Паничище Хотел Планински езера Феникс Дупница Сглобяеми къщи Дървени Сглобяеми къщи Rossodisera облекло Пътна помощ